Ekologické plakety

Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů viz. obr.. Zjednodušeně lze řící, že čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo.
Praktický a jednoduchý návod jak získat a koupit ekologickou známku.

 2. emisní stupeň (červená plaketa)  3. emisní stupeň (žlutá plaketa)  4. emisní stupeň (zelená plaketa)

Stupeň plnění emisních norem je na motorových vozidlech označen pomocí ekologických známek, které lze zakoupit i v ČR na stanicích STK. Zapotřebí je k tomu jen velký technický průkaz, na jehož základě bude vystavena příslušná známka/plaketa červené, žluté nebo zelené barvy.

imageV případě, že motorovým vozidlem, které nesplňuje předepsaný emisní předpis, vjedete do ekologické zóny, hrozí řidiči pokuta ve výši 40 Euro za každý den a trestné body do karty řidiče. To platí i v případě, kdy vozidlo splňuje předepsaný emisní předpis, ale známkou není vybaveno. Zóny, kam je vjezd vozidlům bez příslušné známky pod hrozbou pokuty zakázán, musí být označeny dopravní značkou „Umwelt ZONE“. Povinná doplňková značka s vyobrazením barvy známky a nápisem „frei“ poté doplňuje, která vozidla s kterou kologickou známkou smí do zóny vjet. Značka s kódem 270.2 ekologickou zónu ukončuje.

Emisní zóny a vše související platí pro úplně všechna motorová vozidla, včetně vozidel registrovaných v zahraničí, nákladní vozidla a autobusy nevyjímaje.