Ekologické plakety v mediích

Pod záminkou ochrany a zlepšení životního prostředí zavádějí německá města tzv. ekologické zóny. Tyto Umwelt zone poprvé v platnosti od počátku roku 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. S postupujícím časem se předpisy budou neustále zpřísňovat a do těchto zón budou pravděpodobně i nadále moci vjíždět pouze vozy vyhovujícím přísnějším emisním normám.

image

Bez ekoplakety do Německa nejzděte!

Článek Evy Kézrové uklidňuje především majitele benzinových aut.
Více na rozhlas.cz

Tiskové zprávy Besip.cz

Jedna z prvních zmínek o Ekologických plaketách
http://www.ibesip.cz/91_Ekologicka-znamka

Reportáž na TV Nova

reportáž i s doplňujícím článkem z roku 2009
http://tn.nova.cz/

Ministerstvo uvažuje zavést zóny i v Česku

více v článku Pavla Barocha na aktualne.cz
Řidiči starých aut se nedostanou do částí měst

Článek v Respektu

Nízkoemisní zóny – diskriminace smraďochů pro čistější ovzduší měst